Om Sundlingska Gården

Sundlingska Gården ägs av Tavelsjö Bygdegårdsförening och drivs av en särskild ekonomiskt fristående styrelse som väljs under Bygdegårdsföreningens årsmöte.

Lokalerna på Sundlingska Gården som Puben, bagarstugan, logen eller huset kan hyras via telefonnumret ovan för möten eller fest.

Under året sker olika saker vid gården som midsommarfirande, höst- och julmarknad. Mellan januari-april drivs ett Vintercafé på gården med stenugnsbakad surdegspizza, värmande soppor och grytor samt fika.

Kort historik
Sundlingska Gården har sin historia i de två nybyggen som påbörjades år 1841 i Signilsbäck. Så småningom byggdes gården och i början av 1900-talet ägdes den av Nicke och Alma Sundling. Efter att Nils tidigt blivit sjuk stod Alma ensam med sonen Oskar som drev jordbruket tillsammans med sin mamma till år 1964, då han tragiskt omkom i en cykelolycka. Alma var då intagen på sjukhem och dog något år senare. Umeå lands kommun köpte därefter Sundlingska Gården i tanke att utveckla den till hotell och konferensanläggning.

Av detta blev dock intet och gården kom att ligga öde under många år. I början av 1980-talet startade en verksamhet kopplad till alkohol- och drogrehabilitering och vissa restaureringsinsatser gjordes. I mitten av 80-taletdrog Tavelsjöprojektet igång och gården kom att börja användas under ledning av bygdens invånare i olika huvudmannaskap.

År 2001 kom så Sundlingska Gården i Tavelsjö Bygdegårds ägo efter att Umeå kommun donerat den till föreningen, dock med vissa förbehåll som gör att fastigheten inte kan belånas. En särskild sektionsstyrelse bildades. Denna ser till att gården sköts och hyrs ut till föreningar och privatpersoner. Styrelsen arrangerar även vissa egna aktiviteter för att kunna finansiera drift och en utveckling av gårdens möjligheter. Den bangolfanläggning samt lekplats som finns i anslutning till Sundlingska Gården sköts och drivs av Tavelsjö AIK.

Hälsningar

Styrelsen för Sundlingska Gården

Sundlingska Gården